กิจกรรมงานเสี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ

15 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่