บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด เข้าพบท่านคณบดี ในโอกาสเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม

19 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.ดีรติรา ยะกันทะ ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่