ประกาศ รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. งดให้บริการทุกเส้นทาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

13 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ
รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช.
งดให้บริการทุกเส้นทาง
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
เพื่อสนับสนุนประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 19 พฤศจิการยน 2566
.
ขออภัยในความไม่สะดวก
แกลลอรี่