นักศึกษา ป.โท ฟิสิกส์ คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

15 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2567

นางสาวเกษชฎาภาส รัตนสุภา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 73nd Lindau Nobel Laureate Meeting สาขาฟิสิกส์ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://www.lindau-nobel.org/

ดูประกาศ 


แกลลอรี่