เปิดตัวโครงการเติมความสุข สร้างพลังใจ

4 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดตัวโครงการ "เติมความสุข...สร้างพลังใจ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธแจกสูตรและสาธิตการทำขนม "บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน" ซุ้มประลองเกมส์ล่าแต้ม "เกมส์บิงโก" และ "เกมส์ตึกถล่ม" โชว์การออกกำลังกายแบบ "รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ" โดย แกนนำสุขภาพของคณะฯ ณ ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
.
โครงการ "เติมความสุข..สร้างพลังใจ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสในการผ่อนคลายจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเติมความสุขด้วยการให้กำลังใจกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพจิต การบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน แนวทางในการสร้างความสุขทางใจผ่านเว็บไซต์ Psy-N.CMU กิจกรรมการออกกำลังกาย และ กิจกรรมเกมส์นันทนาการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดจัดทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2566 และปิดโครงการในวันที่ 6 กันยายน 2566
แกลลอรี่