วารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 34 ฉบับที่ 1/2565

29 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

วารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 34 ฉบับที่ 1/2565
ภายใต้หัวข้อ “ชาร์ล คายส์ ด้วยเคารพและจดจำ”
พร้อมบทความพิเศษเพื่อ “น้อมรำลึกด้วยความเคารพต่ออาจารย์คายส์” ในบทความ “ครูบาศรีวิชัย พุทธศาสนาล้านนาและชาร์ล คายส์” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เพื่อรำลึกนึกถึงศาสตราจารย์ ชาร์ล เอฟ คายส์ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาและอุษาคเนย์ ที่ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับบทความที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวหลากรสชาติ

ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมและอ่านบทความทางวิชาการที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/index
แกลลอรี่