ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

1 ธันวาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และเรียนรู้ได้เร็ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php

ข้อมูลโดย : https://fin.cmu.ac.th/fin-job.php