เปิดพื้นที่ให้คนหางาน สานฝันคนอยากเรียนต่อ วิศวฯ มช. จัดงานใหญ่ ENGINEERING CAREER DAY 2022

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดงาน ENGINEERING CAREER DAY 2022 มหกรรมจัดหางาน รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีประธานในพิธีเปิด คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และผู้ประกอบการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มีบูธของภาควิชาต่างๆ รวมถึงสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อ และผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 70 บูธ
แกลลอรี่