โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานความเป็นล้านนาไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน พร้อมทั้งปัจจัยทัยทาน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมสันกู่ และวัดป่าบุญทวีภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่