ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพ

2 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ฝุ่นควันและ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ
.
ด้วยคุณภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละวัน
เราควรจะตรวจสอบค่า AQI และ PM2.5
หากมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานควรป้องกันสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี
.
CMU Mobile Application มีฟังก์ชัน CMU Air Quality เพื่อนักศึกษาและบุคลากร มช.
ดูค่าฝุ่น PM2.5 (ชั่วโมง/รายวัน)
ดูห้องปลอดฝุ่นภายใน มช.
.
ดาวน์โหลด "CMU Mobile " ได้ที่
Android : https://play.google.com/store/apps/details
iOS : https://apps.apple.com/th/app/cmu-mobile/id946339651?l=th
.
บุคคลทั่วไปสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.cmuccdc.org/
.
ด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่