นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล First Prize (B) การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา ปี 2021 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Susu ประกอบด้วย นางสาวธมลวรรณ ขวัญดี, นายเปรม เจดีย์ถา, นางสาวชนินาถ เทพี, Ms. Silin Zhang และ Mr. Bolun Liang โดยมีผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล First Prize (B) การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 BAMBOO ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION COMPETITION Guangdong-Hong Kong-Macau Great Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ใน Theme “Originated from Traditional Techniques and Arts” โดยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 หยวน และได้นำผลงานการออกแบบไปสร้างจริง ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน พร้อมเข้าร่วมแข่งขันต่อรอบชิงชนะเลิศในระดับนานาชาติ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ต่อไป
.
การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ฯ รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้จัดการประกวดเป็นครั้งที่ 3 และมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน 48 ทีม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จาก 14 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย


VDO นำเสนอผลงานของทีม Susu:  https://youtu.be/iSkClKkuUBI

แกลลอรี่