วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Luc de Witte ตำแหน่ง Professor of Technology for Health Care, Innovations & Robotics จาก The Hague University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

1 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวันกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Luc de Witte ตำแหน่ง Professor of Technology for Health Care, Innovations & Robotics จาก The Hague University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง Prof. Dr. Luc de Witte ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor ณ คณะเทคนิคการแพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 โดยในโอกาสนี้ Prof. Dr. Luc de Witte ได้ร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่