วิศวฯ มช. สืบต่อประเพณีปีใหม่เมือง จัดงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2565

27 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เวลา 08.30 – 12.00 น. เริ่มจากประกอบพิธีทางศาสนา ทานขันข้าว และอุทิศบุญกุศล แก่บุคลากรรวมถึงนักศึกษาผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสุมาคารวะ รวมถึงของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ อาคารฤทธา วิศวฯ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28161