คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ออกบริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

17 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการฝึกอบรม การดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน โดยมี การบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่