มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

27 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.รณกฤต บุระเตมีย์ และ อ.ธัญญารัตน์ ทองใจ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 18 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อนำความรู้มาฝึกปฏิบัติวาดรูปประกอบการศึกษา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่