หารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

6 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก เข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมพูดคุย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพมหานคร
 
แกลลอรี่