ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program

7 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุน Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 ระยะเวลา 3 – 4 เดือน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ กรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program หรือ https://apply.iie.org/fvsp2024? ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่