มอบเงินบริจาคในนามของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เป็นผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิษย์เก่าของคณะฯ เข้ามอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในนามของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ ได้แก่ มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร (สร้างกำแพงวัด) จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

แกลลอรี่