อัปเดต! ช่องทางชำระเงินการขอเอกสารออนไลน์

22 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ครั้งแรกใน มช. กับการรับชำระผ่านระบบ "Alipay และ WeChat Pay"

ขอเอกสารออนไลน์ เพิ่มช่องทางชำระเงินใหม่ เลือกได้ตามใจคุณ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน

ขอเอกสารได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/ 

แกลลอรี่