เปิดนิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

12 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวเรื่อง ความหลากหลายในงานทัศนศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่