ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

16 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการ
06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ไหว้พระรับศีล
- กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต
- ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา
- พิธีตักบาตร
08.00 น. เสร็จพิธี
แกลลอรี่