สำนักหอสมุดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

16 พฤศจิกายน 2564

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/7/172 

แกลลอรี่