ทีมผู้บริหารเข้าพบคุณชิตศักดิ์ เวชชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด

22 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณชิตศักดิ์ เวชชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
แกลลอรี่