คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทีมแพทย์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมวางแผนและออกแบบขาเทียม

2 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี คณาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และ ทีมแพทย์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมวางแผนและออกแบบขาเทียมให้กับ “น้องน้ำตาล” สุนัขจร อายุ 2 ปี ที่ได้รับการดูแลจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม หลังถูกตัดขาระดับเหนือเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุ เพื่อให้น้องน้ำตาลสามารถกลับมาวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ สี่ขาได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ มูลนิธิขาเทียมฯ
แกลลอรี่