คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีบูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566

18 เมษายน 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จัดกิจกรรมพิธีบูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566
โดยในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-11 เมษายน 2566 จัดกิจกรรมตัดตุงโดยมีคณาจารย์และบุคลากรของคณะให้การเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าห้องงานบริหารทั่วไป และในวันที่ 12 เมษายน 2566 ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี ได้เดินทางเพื่อจัดพิธีบูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง ถวายไม้ค้ำ และร่วมพิธีสืบชะตา ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำทุกปี
#RxCMU #เภสัชมช #ONEDNA
แกลลอรี่