คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP190018 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP190018 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)