นักวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มช. แถลงข่าวร่วมกับ วช. "เยาวชนไทยปลอดภัยจากความรุนแรง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

6 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของโครงการป้องกันความรุนแรงในสังคมไทย : โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็ก เข้าร่วมการแถลงข่าว "เยาวชนไทยปลอดภัยจากความรุนแรง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่