วิศวฯ มช. รับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

27 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022 “รวมพลัง พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0” จัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นประธานในพิธีฯ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28643