การศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหาร (Studying of food shelf life)

1 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอขอบคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ที่ไว้วางใจให้ Agro-Biz ดำเนินการออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตร “การศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหาร (Studying of food shelf life)” ให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz) และ ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 ณ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

*** การจัดกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ***
สนใจใช้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงานต้นแบบ หรือต้องการจัดอบรม/สัมมนา ทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Agro-Biz
0-5394-8280
Facebook/absc.cmu
แกลลอรี่