บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “108 ปี ธนาคารออมสิน”

3 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายปิติ คำพูล บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “108 ปี ธนาคารออมสิน” จากผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 469 ผลงาน โดยเข้ารับรางวัลในวันงานออมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
แกลลอรี่