คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานนำร่อง โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วย คุณวิทวัส นันธิ สังกัดหน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานนำร่อง "โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” ในงานสัมมนา "มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)" โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานสัมมนา "มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)" จัดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงาน รับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในที่สุด

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=441 

แกลลอรี่