ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 22 มอบเงินสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์

8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Thierry Mathou พณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนหน่วยวิจัย PHPT และร่วมหารือด้านการวิจัย ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
แกลลอรี่