ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี ซ้องก๋า ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

9 ธันวาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี ซ้องก๋า
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการคาดการณ์น้ำท่วม ณ สถานีบางระกำและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่