ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4140025

2 ธันวาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 17,060 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4140025 เพื่อปฏิบัติงานในงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
แกลลอรี่