คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet Care Center, CMU)

6 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ "PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง" (Pet Care Center, CMU) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อาคารโซน E สถานีบริการน้ำมันบางจากเชียงใหม่ออยส์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
.
โรงพยาบาลสัตว์ "PET CMU" ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยง รับฝากสัตว์เลี้ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเลือด ให้บริการทำหมัน ผ่าตัดทั่วไป บริการฉีดวัคซีน ฯลฯ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.
.
ขอบคุณภาพข่าวจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

แกลลอรี่