พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565

7 กรกฎาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มีคุณค่าแก่การยกย่อง และมีคุณค่าแก่การชื่นชม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยด้วย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลในพิธีดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่