โครงการจัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) ประจำปีงบประมาณ 2565

25 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการจัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

แกลลอรี่