ผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

1 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความขอบคุณและยินดีกับผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
  • คุณวันทนา ตั่งธนาพร

ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
  1. คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร
  2. พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี
  3. ศ.นส.พ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
แกลลอรี่