รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา

13 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRBek5RPT0-TnpZeU1RPT0 

ไฟล์แนบ