รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 ตำแหน่ง

15 มกราคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัย หากสมัครด้วยวุฒิปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัย ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธาธารณสุข

  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (ผลวัดระดับภาษา CMU-eTEGS ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป)

  3. มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำวิจัยในด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประวัติการศึกษาและการทำงานมาได้ที่ phcmu.apply@gmail.com หรือ phcmu.apply@cmu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562