ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 30”

2 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 30” เรียนระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่


*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ***


โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม แบบ On-site (รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และยื่นผลตรวจด้วย ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าชั้นเรียน)


ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QR-Code ใบสมัครจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือสมัครผ่านทางลิงก์ที่แนบมาท้ายนี้


https://forms.gle/e1865tVzANNv3cvu8


และหากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053 277855
(จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)

แกลลอรี่