ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์

21 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่