ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นและไต้หวัน

22 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล และ อ.ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยภารกิจคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จำนวน 29 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing University, Toho University ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง Taipei Medical University และ Tzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 21 -26 สิงหาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่