คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่ง ของ หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม

25 มกราคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวของเรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/
ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ
"เรา Strengthen คุณ ในจุดที่คุณอยากเป็น
#เภสัชมช #MPMCMU
แกลลอรี่