สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 15

22 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                       ชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรม “สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 15” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนสัตตภัณฑ์บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ร่วมทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่