ผ่อดีดีเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สมุดพกของคนไม่ประมาท "podd NCDs - สมุดคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง"

28 สิงหาคม 2566

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รู้หรือไม่ ? โรคหัวใจ คือ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อชั่วโมง
ผ่อดีดีเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สมุดพกของคนไม่ประมาท "podd NCDs - สมุดคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง"


ฟีเจอร์สำหรับประเมินคัดกรองสุขภาพของตนเอง หรือผู้สูงอายุในบ้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง และหากพบมีความเสี่ยง สามารถเลือกให้ระบบแจ้งเตือนไปยัง อปท. และ รพ.สต. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและดูแลต่อไป


เหมาะสำหรับใคร
: บุคคลทั่วไป หรือผู้สูงอายุที่ต้องการประเมินสุขภาพของตนเอง

การใช้งานฟีเจอร์
1. สแกนคิวอาร์โค้ด หรือพิมพ์ค้นหา @podd-ncds ในแอปฯ ไลน์ เพื่อเพิ่มเพื่อน
2. บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบประมวลผลความเสี่ยงสุขภาพทั่วไป
3. ทำแบบประเมิน เพื่อคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง


เริ่มต้นใช้งานได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเพิ่มเพื่อน @podd-ncds ในแอปพลิเคชันไลน์ได้แล้ววันนี้ !!
> ลดความเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรค ป้องกันการเสียชีวิตหรืออัมพาตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง <
แกลลอรี่