พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษบ้านแม่ส้าน: ไฟและมะแขว่นในไร่หมุนเวียน

11 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษบ้านแม่ส้าน: ไฟและมะแขว่นในไร่หมุนเวียน

"ความพิเศษของบ้านเราคือ การอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยป่ามะแขว่นกับไร่หมุนเวียน และบ้านเราก็มีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น การแต่งกาย ภาษา ดนตรี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็เหมือนกับชุมชนกะเหรี่ยงอื่น ๆ แต่ไร่หมุนเวียนที่นี่มีมะแขว่น ชุมชนอื่นมีไม่เหมือนเรา เราคิดว่านี่คือความพิเศษ และที่นี่การใช้พื้นที่ทำไร่หมุนเวียนขึ้นอยู่กับต้นมะแขว่น"

ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมผลิตโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชาวบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

ขนาดหนังสือ B5 จำนวน 24 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม

ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถแจ้งความประสงค์โดยการส่งข้อความผ่านเพจ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มช. โดยท่านต้องออกค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง เล่มละ 60 บาท


https://www.soc.cmu.ac.th/ePublication

แกลลอรี่