สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครงาน จ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล

10 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครงาน จ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน: สแกนไมโครฟิล์ม จำนวน 72,000 ไฟล์

ปฏิบัติงาน: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/2/289
สอบถามโทร. 0 5394 4589 l 089 434 3680

แกลลอรี่