คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช.

1 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
แกลลอรี่