คณบดี กล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ พูดคุยทำความรู้จัก และสร้างความผูกพันในองค์กร

10 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยทำความรู้จัก สร้างความผูกพันในองค์กร พร้อมต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่